• Hotel Saint Ten Belgrade
  • N Sport Delta City
  • Restaurant Novak

Barrisol® je svetski lider u kategoriji elastičnih plafona već duže od 50 godina Prvi elastični plafon proizvela je francuska kompanija Normalu® 1969. godine.

 Barrisol® kao brend stvoren je još 1975. godine.

 Danas, kompletna kolekcija Barrisol®-a obuhvata više od 20 jedinstvenih rešenja
koja mogu odgovoriti na bilo koji kako enterijerski tako i eksterijerski zahtev dizajnera.